280 бебета са родени в Ямбол през 2019 година


Днес е Денят на родилната помощ, известен в празничния календар като Бабинден. По стар стил празникът се отбелязва на 21 януари. От 1951 година Бабинден е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите. Той е един от значимите женски празници в обредния календар на българина, посветен на бабите-акушерки, които помагали на младите булки при раждане. Обредността през този ден е подчинена на желанието да се засвидетелства почит към възрастните жени, „бабували“ на родилките.
През 2019 година в дирекция „Регистрация и гражданско състояние“ на Община Ямбол са съставени 490 акта за раждане – 280 бебета са родени в Ямбол, а 210 са родените в чужбина. Новородените момчета са 151, момичетата са 127.