300 кандидат-студенти си запазиха място във ВТУ


300 кандидат-студенти от страната вече са си запазили място по избрана специалност във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ чрез кампанията „Рано рани“. Тази година кампанията дава възможност за запазване на място във ВТУ и за специалности в платената форма на обучение, за които няма утвърдена държавна поръчка по тях, поясни заместник-ректорът доц. Димитър Симеонов:
„Всички онези, които имат избор и осъзнато желание към една специалност, те запазват места и после се записват по нея“. Повече от 70 са специалностите, в които кандидат-студентите могат да си запазят място. „Запазванията и записванията ще продължат до усвояване на отпуснатите с решение на Академическия съвет места“. Доц. Симеонов посочи, че мястото на кандидата ще се пази до 30 юни 2020 г. Ако след това кандидатът не се запише, мястото му се обявява за свободно, но внесената такса от 50 лева не се възстановява.