371 кандидати за помощи за слънчоглед с недействителни пощи

371 земеделски стопани, кандидатствали за извънредната финансова помощ за слънчоглед, са подали заявления с недействителна електронна поща. Това съобщава Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), който е изпратил на кандидатите уведомителни писма чрез Системата за електронни услуги.
В секция „Извънредни схеми за подпомагане“ на сайта на ДФЗ, кандидатите с недействителни електронни пощи могат да проверят дали УРН-то им фигурира в Списъка, след което да проверят в СЕУ за получено писмо. По извънредната финансова помощ за земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед, са подадени 12 466 заявления в периода на приема от 9 до 22 август 2023 г. Заявените площи със слънчоглед от кандидатите са 836 359.70 хектара. Бюджетът на помощта от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за подпомагане на земеделските стопани е 32 759 650 лв., като национално финансиране също е в същия размер. Помощта ще бъде изплатена до 30 септември 2023 г., уверяват от ДФЗ.