бизнес Архив

  • Няколко дни след поредния Международен детски етнофестивал в Минерални бани се намираме в Механа „При Колчо“. Услугата, която предлагаме за нашите клиенти всъщност е 3 в 1 – хотел, механа,...

    В Механа „При Колчо“ в Минерални бани клиентите са над всичко

    Няколко дни след поредния Международен детски етнофестивал в Минерални бани се намираме в Механа „При Колчо“. Услугата, която предлагаме за нашите клиенти всъщност е 3 в 1 – хотел, механа,...
  • Дирекция “УТТООС” при община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в дирекцията е постъпило писмо от Министерството на Околната Среда и Водите – Регионална Инспекция – Хасково с изх. №...

    ОВОС за инвестиционно предложение в Стамболово

    Дирекция “УТТООС” при община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в дирекцията е постъпило писмо от Министерството на Околната Среда и Водите – Регионална Инспекция – Хасково с изх. №...